Thế nào là tăng thượng giới học, tăng thượng định học, và tăng thượng tuệ học?

“ Có ba học giới này. Thế nào là ba?

“Tisso imā, bhikkhave, sikkhā. Katamā tisso?

Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học.

Adhisīlasikkhā, adhicittasikkhā, adhipaññāsikkhā.

Thế nào là tăng thượng giới học?

Katamā ca, bhikkhave, adhisīlasikkhā?

Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo sống giữ giới luật, chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa), đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp.

Idha, bhikkhave, bhikkhu sīlavā hoti, pātimokkhasaṁvarasaṁvuto viharati ācāragocarasampanno, aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī, samādāya sikkhati sikkhāpadesu.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng giới học.

Ayaṁ vuccati, bhikkhave, adhisīlasikkhā.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng định học?

Katamā ca, bhikkhave, adhicittasikkhā?

Ở đây, này Tỳ-kheo, ly dục, ly bất thiện pháp, vị Tỷ-kheo chứng đạt và an trú sơ Thiền …Thiền thứ hai .. Thiền thứ ba … chứng đạt và an trú Thiền thứ tư.

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kāmehi …pe… catutthaṁ jhānaṁ upasampajja viharati.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng định học.

Ayaṁ vuccati, bhikkhave, adhicittasikkhā.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học?

Katamā ca, bhikkhave, adhipaññāsikkhā?

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo như thật tuệ tri: “Ðây là khổ”; như thật tuệ tri: “Ðây là khổ tập”; như thật tuệ tri: “Ðây là khổ diệt”; như thật tuệ tri: “Ðây là con đường đưa đến khổ diệt”.

Idha, bhikkhave, bhikkhu ‘idaṁ dukkhan’ti yathābhūtaṁ pajānāti, ‘ayaṁ dukkhasamudayo’ti yathābhūtaṁ pajānāti, ‘ayaṁ dukkhanirodho’ti yathābhūtaṁ pajānāti, ‘ayaṁ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ti yathābhūtaṁ pajānāti.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học.

Ayaṁ vuccati, bhikkhave, adhipaññāsikkhā.

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba học giới.”

Imā kho, bhikkhave, tisso sikkhā”ti.


AN 3.89. Ba Học Giới (P.1)Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Bố Thí Bộ Phân Tích Chánh Niệm Chùa Cổ Coi Ngày Tốt Xấu Các Bậc Thánh Nhân Gia Đình Và Xã Hội Giới Luật Tỳ Khưu Giới Sīla Hội Chúng Kệ Khuyến Tu lòng tin ma vương nghiệp báo Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ngũ trần người hiền trí nhẫn nại nền văn minh Phương Pháp Giáo Dục phước báo Phẩm Hạnh Sa Môn Phật Giáo Và Khoa Học sợ hãi Thiền Minh Sát Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Vipassanā Thích Minh Châu Thần Thông Truyện Phật Giáo Trí Tuệ Trường Bộ Kinh Tài Sản Tà Kiến Tái Sanh Tâm Lý Học Phật Giáo Tăng Chi Kinh Tạng Luật tỉnh giác Tội Trục Xuất tứ thánh đế Tỳ Khưu Hộ Tông Vi Diệu Pháp Vô Thường Vấn Đáp Phật Pháp

Tháng Tư 2023
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: