Vì sao giới là nền tảng chấm dứt phiền não?

Tóm tắt: Tất cả mọi vấn đề đều phải dựa trên nền tảng (căn bản). Cũng như vậy, người nông dân muốn có được gạo thì trước tiên họ phải có ruộng lúa. Sau khi trải qua hàng loạt quá trình, có thứ tự, rồi sau đó, họ mới có gạo để ăn. Cũng vậy, muốn chấm dứt phiền não (đoạn tận các lậu hoặc), thì giới chính là nền tảng, là căn bản. Bởi vậy, giới chính là nền tảng của mọi thiện pháp.

– Dhanapālaka –


Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh viễn ly này của vị Tỷ-kheo trong pháp và luật. Thế nào là ba?

Tīṇi kho panimāni, bhikkhave, imasmiṁ dhammavinaye bhikkhuno pavivekāni. Katamāni tīṇi?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới; có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến; đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc.

Idha, bhikkhave, bhikkhu sīlavā ca hoti, dussīlyañcassa pahīnaṁ hoti, tena ca vivitto hoti; sammādiṭṭhiko ca hoti, micchādiṭṭhi cassa pahīnā hoti, tāya ca vivitto hoti; khīṇāsavo ca hoti, āsavā cassa pahīnā honti, tehi ca vivitto hoti.

Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới; có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến; đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc

Yato kho, bhikkhave, bhikkhu sīlavā hoti, dussīlyañcassa pahīnaṁ hoti, tena ca vivitto hoti; sammādiṭṭhiko ca hoti, micchādiṭṭhi cassa pahīnā hoti, tāya ca vivitto hoti; khīṇāsavo ca hoti, āsavā cassa pahīnā honti, tehi ca vivitto hoti.

Nên Tỷ-kheo này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, được an trú trên căn bản.

Ayaṁ vuccati, bhikkhave, ‘bhikkhu aggappatto sārappatto suddho sāre patiṭṭhito’.

Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người nông phu gia chủ đã chín;

Seyyathāpi, bhikkhave, kassakassa gahapatissa sampannaṁ sālikkhettaṁ.

người nông phu gia chủ ấy mau mắn gặt lúa;

Tamenaṁ kassako gahapati sīghaṁ sīghaṁ lavāpeyya.

sau khi mau mắn gặt lúa, phải mau mắn chất lúa thành đống;

Sīghaṁ sīghaṁ lavāpetvā sīghaṁ sīghaṁ saṅgharāpeyya.

sau khi mau mắn chất lúa thành đống, phải mau mắn chở lúa về;

Sīghaṁ sīghaṁ saṅgharāpetvā sīghaṁ sīghaṁ ubbahāpeyya.

sau khi mau mắn chở lúa về, phải mau mắn đánh lúa thành đống;

Sīghaṁ sīghaṁ ubbahāpetvā sīghaṁ sīghaṁ puñjaṁ kārāpeyya.

sau khi mau mắn đánh lúa thành đống, phải mau mắn đập lúa;

Sīghaṁ sīghaṁ puñjaṁ kārāpetvā sīghaṁ sīghaṁ maddāpeyya.

sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn giũ rơm;

Sīghaṁ sīghaṁ maddāpetvā sīghaṁ sīghaṁ palālāni uddharāpeyya.

sau khi mau mắn giũ rơm, phải mau mắn lấy thóc ra;

Sīghaṁ sīghaṁ palālāni uddharāpetvā sīghaṁ sīghaṁ bhusikaṁ uddharāpeyya.

sau khi mau mắn lấy thóc ra, phải mau mắn quạt thóc;

Sīghaṁ sīghaṁ bhusikaṁ uddharāpetvā sīghaṁ sīghaṁ opunāpeyya.

sau khi mau mắn quạt thóc, phải mau mắn chứa thóc;

Sīghaṁ sīghaṁ opunāpetvā sīghaṁ sīghaṁ atiharāpeyya.

sau khi mau mắn chứa thóc, phải mau mắn xay thóc;

Sīghaṁ sīghaṁ atiharāpetvā sīghaṁ sīghaṁ koṭṭāpeyya.

sau khi mau mắn xay thóc, phải mau mắn sàng cám lấy gạo.

Sīghaṁ sīghaṁ koṭṭāpetvā sīghaṁ sīghaṁ thusāni uddharāpeyya.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, với người nông phu gia chủ ấy, lúa gạo ấy đạt được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú trên căn bản.

Evamassu tāni, bhikkhave, kassakassa gahapatissa dhaññāni aggappattāni sārappattāni suddhāni sāre patiṭṭhitāni.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới; có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến; đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc.

Evamevaṁ kho, bhikkhave, yato bhikkhu sīlavā ca hoti, dussīlyañcassa pahīnaṁ hoti, tena ca vivitto hoti; sammādiṭṭhiko ca hoti, micchādiṭṭhi cassa pahīnā hoti, tāya ca vivitto hoti; khīṇāsavo ca hoti, āsavā cassa pahīnā honti, tehi ca vivitto hoti.


AN 3.93. Sống Viễn LyTrả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Bố Thí Bộ Phân Tích Chánh Niệm Chùa Cổ Coi Ngày Tốt Xấu Các Bậc Thánh Nhân Gia Đình Và Xã Hội Giới Luật Tỳ Khưu Giới Sīla Hội Chúng Kệ Khuyến Tu lòng tin ma vương nghiệp báo Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ngũ trần người hiền trí nhẫn nại nền văn minh Phương Pháp Giáo Dục phước báo Phẩm Hạnh Sa Môn Phật Giáo Và Khoa Học sợ hãi Thiền Minh Sát Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Vipassanā Thích Minh Châu Thần Thông Truyện Phật Giáo Trí Tuệ Trường Bộ Kinh Tài Sản Tà Kiến Tái Sanh Tâm Lý Học Phật Giáo Tăng Chi Kinh Tạng Luật tỉnh giác Tội Trục Xuất tứ thánh đế Tỳ Khưu Hộ Tông Vi Diệu Pháp Vô Thường Vấn Đáp Phật Pháp

Tháng Tư 2023
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: