Thị giả của Đức Phật, Đại Đức Ānanda có những sự vi diệu thù thắng như thế nào?

“Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về Ānanda. Thế nào là bốn?

“Cattārome, bhikkhave, acchariyā abbhutā dhammā ānande. Katame cattāro?

Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đi đến yết kiến Ānanda, hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ānanda.

Sace, bhikkhave, bhikkhuparisā ānandaṁ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti.

Ở đây, nếu Ānanda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng.

Tatra ce ānando dhammaṁ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti.

Chúng Tỷ-kheo không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nếu Ānanda giữ im lặng.

Atittāva, bhikkhave, bhikkhuparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati.

Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo-ni đi đến yết kiến Ānanda, hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ānanda.

Sace, bhikkhave, bhikkhuniparisā ānandaṁ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti.

Ở đây, nếu Ānanda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng.

Tattha ce ānando dhammaṁ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti.

Chúng Tỷ-kheo ni không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nếu Ānanda giữ im lặng.

Atittāva, bhikkhave, bhikkhuniparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati.

Này các Tỷ-kheo, nếu chúng nam cư sĩ đi đến yết kiến Ānanda, hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ānanda.

Sace, bhikkhave, upāsakaparisā ānandaṁ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti.

Ở đây, nếu Ānanda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng.

Tatra ce ānando dhammaṁ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti.

Chúng nam cư sĩ không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nếu Ānanda giữ im lặng.

Atittāva, bhikkhave, upāsakaparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati.

Nếu chúng nữ cư sĩ đi đến yết kiến Ānanda, hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ānanda.

Sace, bhikkhave, upāsikāparisā ānandaṁ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti.

Tại đấy, nếu Ānanda thuyết pháp, hội chúng ấy được hoan hỷ với lời thuyết giảng.

Tatra ce ānando dhammaṁ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti.

Chúng nữ cư sĩ không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nếu Ānanda giữ im lặng.

Atittāva, bhikkhave, upāsikāparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati.

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về Ānanda.”

Ime kho, bhikkhave, cattāro acchariyā abbhutā dhammā ānande”ti.

AN 4.129. Kinh Vi Diệu Về Ānanda (3) AN 4.129. ĀnandaacchariyasuttaTrả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Bố Thí Bộ Phân Tích Chánh Niệm Chùa Cổ Coi Ngày Tốt Xấu Các Bậc Thánh Nhân Gia Đình Và Xã Hội Giới Luật Tỳ Khưu Giới Sīla Hội Chúng Kệ Khuyến Tu lòng tin ma vương nghiệp báo Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ngũ trần người hiền trí nhẫn nại nền văn minh Phương Pháp Giáo Dục phước báo Phẩm Hạnh Sa Môn Phật Giáo Và Khoa Học sợ hãi Thiền Minh Sát Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Vipassanā Thích Minh Châu Thần Thông Truyện Phật Giáo Trí Tuệ Trường Bộ Kinh Tài Sản Tà Kiến Tái Sanh Tâm Lý Học Phật Giáo Tăng Chi Kinh Tạng Luật tỉnh giác Tội Trục Xuất tứ thánh đế Tỳ Khưu Hộ Tông Vi Diệu Pháp Vô Thường Vấn Đáp Phật Pháp

Tháng Năm 2023
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: