Hùn Phước

Đối với các thiện pháp kêu gọi trong điều kiện đã thành tựu (đã làm xong), nếu chúng tôi vẫn nhận được tịnh tài cho thiện pháp đã làm, chúng tôi sẽ chuyển phần tịnh tài ấy dùng cho các thiện pháp khác. Các thiện pháp sau khi làm sẽ được đăng tải phía dưới. Xem báo cáo tài chính.

Thiện Pháp đang nhận Tịnh Tài

Chưa có thông tin hùn phước

Thiện Pháp đã hoàn thành

Nhân dịp tết truyền thống Chol Chnam Thmay, nhóm Puñña Vaḍḍha Samuha (Tăng Trưởng Phước Thiện) hùn phước cúng dường vật thực và tứ vật dụng đến toàn thể Chư Tăng, Tu Nữ (hơn 30 Vị), Chùa Hạnh Phúc Tăng (Sanghamangala) vào ngày 16/4/2023 (DL), nhằm ngày 26/3/2023 (AL).

Địa chỉ: tại ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.


Nguyện cho những Thiện Pháp mà quý Đạo Hữu cùng hùn phước cúng dường đến Chư Đại Đức Tăng sẽ là những duyên lành để thành tựu hết thảy những sở nguyện, lúc nào cũng được an vui và nhất là thành tựu đạo quả, niết bàn, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi trong Tam Giới.

Do nơi phước báu hùn phước này, mong cho quý Đạo Hữu lúc nào cũng gặp được Chánh Pháp để có được những lợi lạc và hạnh phúc cao thượng trong mỗi kiếp sống luân hồi, cho đến ngày chấm dứt hoàn toàn mọi đau khổ.

Mong thay!

Hoàn thành thiện pháp xây dựng hàng rào cho chi nhánh Trường Thiền Panditarama toạ lạc tại rừng Kyaukguy, cao nguyên Pyin Oo Lwin, nằm về phía đông bắc, trực thuộc thành phố Mandalay.

Phương danh thí chủ: Punna Vaddha Samuha Viet Nam; Thuc; Nhat Thong; Nhat Minh; Tuan Hong; Dung Tien; GD C. Hung; B. Tien Dung; Ha; Ky Le; Dat; Truc; GD Hai Yen; Hanh; C. Minh; K. Chi; Canh L. Nga; T. Nga; T. Kim.

Danaparami: Thiện Thông-Như Huệ (Uyên Trinh); Nhu Kim- Thiên Trung; Trâm Anh-Quốc Toàn-Gia Minh; Khánh Duy; Thành An-Kim Khánh; Thành Long; Thành Vinh; La Chí Thanh; Hữu Lôc-Kiều Diễm; Phan Văn Hậu; Ngọc Thu; Gd Minh Hạ; Gd Hiền; Gd Tú Oanh; Gd Em Nhi; Gd Hiền vũ; Gd Thành Lộc; Gd Thuý Vi; Ngọc Huong-Jerome; Gd Tâm Văn; Gd Chi hai Thu; Gd Thủy Lê; Gd Hiếu Phụng; Gd Zenda; Gd Long Ng; Gd Thiện Hảo Nguyễn; Nguyen Duong Thu Tuyet; Bé Na -Justen; Chi Nhu, GD Gì Dung – Thục Quyên; Kim Yến; GD Khánh Tâm, GD Út Danh.

Hoàn thành kế hoạch 1 ô cho công trình nới rộng thiền đường để đón tiếp thiền sinh và chỗ sinh hoạt cho Tăng chúng tại chi nhánh Panditarama, Thị Trấn Htaukkyant, Trực Thuộc Thành Phố Yangon.

Phương danh thí chủ: Punna Vaddha Samuha; Thuc; Huong; Tuan Hong; Dung Tien; GD C. Hung B. Tien Dung; Ha; GD. A. Thanh; Ky Le; Truc; Dat; Linh; Thuy; Hang; Quyet; Chi PN; Mai; Huy; Dung; Hue; Thong; GD. Hai Yen; Hanh; Binh; Hoang; GD U SiriDhamma; Tinh Dieu; GD C. Hai; Hanh; K. Chi; C. Minh; Canh; My Ngoc; Nhung Hoa; L. Nga; T. Nga; T. Kim.

Danaparami: Thiện Thông-Như Huệ (Uyên Trinh); Nhu Kim- Thiên Trung; Trâm Anh-Quốc Toàn-Gia Minh; Khánh Duy; Thành An-Kim Khánh; Thành Long; Thành Vinh; La Chí Thanh; Hữu Lôc-Kiều Diễm; Phan Văn Hậu; Ngọc Thu; Gd Minh Hạ; Gd Hiền; Gd Tú Oanh; Gd Em Nhi; Gd Hiền vũ; Gd Thành Lộc; Gd Thuý Vi; Ngọc Huong-Jerome; Gd Tâm Văn; Gd Chi hai Thu; Gd Thủy Lê; Gd Hiếu Phụng; Gd Zenda; Gd Long Ng; Gd Thiện Hảo Nguyễn; Nguyen Duong Thu Tuyet; Bé Na -Justen; Chi Nhu; GD Gì Dung – Thục Quyên; Kim Yến; GD Khánh Tâm, GD Út Danh.

Công trình mái che hồ nước Thiền viện Sasana Aalainnraung thuộc tỉnh Bago đã hoàn thành.

Phương danh thí chủ: Punna Vaddha Samuha

Dâng Cúng Vật Thực Cho Thiền Sinh Và Chư Tăng
Trong 3 Tháng (2022). Thiền viện Panditarama

Phương danh thí chủ chính: Punna Vaddha Samuha

Lễ Dâng Y Kathina ngày 29/10/2022 (DL)
Thiền viện Panditarama

Phương danh thí chủ chính:
Punna Vaddha Samuha (Dhamma Family)

Lễ Dâng Y Kathina ngày 14/11/2021 (DL)
Thiền viện Panditarama

Phương danh thí chủ chính: Punna Vaddha Samuha, Đức Lý, Thuý Anh – Hồng Lĩnh, Thắng Ngọc và các bạn đạo ở Việt Nam.

Lễ Dâng Y Kathina ngày 22/11/2020 (DL)
Thiền viện Panditarama

Phương danh thí chủ chính: Punna Vaddha Samuha, Đức Lý, Thuý Anh – Hồng Lĩnh, Minh Quân, Kim Sang, Vinh Quang, Quang Vinh, Thắng Ngọc và các bạn đạo ở Việt Nam.


Quỹ Puñña Vaḍḍha
TK 1395
MB Bank
Võ Đình Sơn
Mục đích: làm phước thiện.

Xem báo cáo Tài Chính Quỹ Puñña Vaḍḍha

Bố Thí Bộ Phân Tích Chánh Niệm Chùa Cổ Coi Ngày Tốt Xấu Các Bậc Thánh Nhân Gia Đình Và Xã Hội Giới Luật Tỳ Khưu Giới Sīla Hội Chúng Kệ Khuyến Tu lòng tin ma vương nghiệp báo Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ngũ trần người hiền trí nhẫn nại nền văn minh Phương Pháp Giáo Dục phước báo Phẩm Hạnh Sa Môn Phật Giáo Và Khoa Học sợ hãi Thiền Minh Sát Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Vipassanā Thích Minh Châu Thần Thông Truyện Phật Giáo Trí Tuệ Trường Bộ Kinh Tài Sản Tà Kiến Tái Sanh Tâm Lý Học Phật Giáo Tăng Chi Kinh Tạng Luật tỉnh giác Tội Trục Xuất tứ thánh đế Tỳ Khưu Hộ Tông Vi Diệu Pháp Vô Thường Vấn Đáp Phật Pháp

Tạo một blog trên WordPress.com

%d người thích bài này: