Kệ Khuyến Tu

 • Được thanh danh nhờ sống đúng Pháp

  Được thanh danh nhờ sống đúng Pháp

  “Ai phản lại Chánh pháp,yo dhammaṁ ativattati; Vì tham, sân, bố, si,“Chandā dosā bhayā mohā, Thanh danh bị sứt mẻ,Nihīyati yaso tassa, Như mặt trăng đêm khuyết.kāḷapakkheva candimā. Ai không phản Chánh pháp,yo dhammaṁ nātivattati; Vì tham, sân, bố, si,Chandā dosā bhayā mohā, Thanh danh được tròn đủ,Āpūrati yaso tassa, Như mặt trăng đêm đầy.”sukkapakkheva… Continue reading

 • Kệ tự tỉnh

  Kệ tự tỉnh

  Lâm sơn tịch mịch dể tu hành,Vắng vẻ êm đềm tránh sắc thanh;Hợp chỗ tham thiền theo Bát chánh,An lòng chế ngự diệt tam bành.Ham mê chi tước danh tà nguỵ;Quyến luyến gì quyền lợi mỏng manh.Hữu phước nên nay ta ngộ cảnh,Lòng thành luyện đạo quả viên thành. Trích: Tác phẩm Sơ Thiền Tâm… Continue reading

 • Kệ thân khẩu ý

  Kệ thân khẩu ý

  Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao, Thân cùng khẩu ý trọn lành Xa rồi tội lỗi gắn cành hoa sen; Ai mà thân khẩu ý rèn, Giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. Ba nghiệp hằng… Continue reading

 • Kệ thiền thanh tịnh

  Kệ thiền thanh tịnh

  ĐƯỜNG đời lắm nỗi, cuộc bi aiTHẾ sự khác gì, chốn gốc gaiMỊT mịt hơi sầu, vòng các tíaMÙ mù gió thảm, chốn cân đaiTRĂM lo ngàn liệu, gây oan tráiNĂM mỏi tháng mòn vướng nghiệt taiĐẦY đủ phước hồng, rồi cũng bỏTỘI trường oan báo, khổ liền tay. CỬA Phật tháng ngày chẳng thảm,… Continue reading

 • Kệ ngũ trần

  Kệ ngũ trần

  Năm trần tội lỗi quá ai ơi!Đeo đẳng, sa mê, mệt cả đời.Tưởng đến, lòng mình càng khó chịu,Nghe theo, hoạ nó chẳng buông rời.Đã đành khổ lắm, đời đa luỵ,Sao nở vui chi mộng nhứt thời.Quyến luyến làm gì đồ ngũ dục,Năm trần tội lỗi quá ai ơi. Trích: Tác phẩm Sơ Thiền Tâm… Continue reading

 • Kệ ma vương

  Kệ ma vương

  Ma vương quá khứ dữ hỡi người ơi!Hắn bắt sanh linh quyến luyến đời!Nó chính hẳn là danh ngũ dục,Hay là quỉ sứ cõi người, trời.Thích nó; đắm say mồi hương, vị,Nó khiến say mê chẳng chịu thôi.Phật tử ta nay nên tỉnh ngộ,Tu hành chánh pháp nguyện không rời. Trích: Tác phẩm Sơ Thiền… Continue reading

 • Kệ vô thường

  Kệ vô thường

  Nghĩ lại vô thường cũng lẽ thường,Sanh già đau chết mấy ai đươngCon đường giải thoát đà rành rẽCái nẻo luân hồi rất tỏ tường.Niệm Phật tham thiền đừng giải đãiTrì trai giữ giới chớ khinh thườngTrau dồi khẩu ý thân trong sạchĐuốc huệ cha lành rọi rõ đường. Trích: Tứ Diệu Đế Kinh, TK… Continue reading

 • Bá Nhẫn kệ

  Bá Nhẫn kệ

  Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực Khi phát lên tích cực vô cùng Múa men la ó lung tung Mặt xanh mắt đỏ giận run cả mình Ráng dập tắt tánh tình sân hận Tiền đức xưa căn dặn lắm lần Người mà tánh nết không sân Nhẫn ba-la-mật khỏe thân lạ thường Người… Continue reading

Bố Thí Bộ Phân Tích Chánh Niệm Chùa Cổ Coi Ngày Tốt Xấu Các Bậc Thánh Nhân Gia Đình Và Xã Hội Giới Luật Tỳ Khưu Giới Sīla Hội Chúng Kệ Khuyến Tu lòng tin ma vương nghiệp báo Nghiệp Và Quả Của Nghiệp ngũ trần người hiền trí nhẫn nại nền văn minh Phương Pháp Giáo Dục phước báo Phẩm Hạnh Sa Môn Phật Giáo Và Khoa Học sợ hãi Thiền Minh Sát Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Vipassanā Thích Minh Châu Thần Thông Truyện Phật Giáo Trí Tuệ Trường Bộ Kinh Tài Sản Tà Kiến Tái Sanh Tâm Lý Học Phật Giáo Tăng Chi Kinh Tạng Luật tỉnh giác Tội Trục Xuất tứ thánh đế Tỳ Khưu Hộ Tông Vi Diệu Pháp Vô Thường Vấn Đáp Phật Pháp

Tạo một blog trên WordPress.com